QR Code ย่อมากจาก Quick Response Code สามารถเก็บข้อมูลได้ทั้งตัวอักษร ตัวเลข และ Binary ปัจจุบันสามารถใช้งาน QR Code ได้หลากหลายรูปแบบ จากเดิมที่ต้องพิมพ์ข้อมูลก็เปลี่ยนมาเป็นการถ่ายภาพ QR Code

เหล็กไวรเมชโครงยึดสำหรับตั้งส่วนผสมคอนกรีต

 

การชุบสังกะสีเป็นกระบวนการของการเคลือบสังกะสีบนพื้นผิวเหล็กเพื่อป้องกันการเกิดสนิมหรือการกัดกร่อนเป็นหลัก เทคนิคนี้ใช้กับตาข่ายลวดสำหรับการใช้งานที่หลากหลายของผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปเหล็กไวรเมช ตั้งแต่การตกแต่งรั้วไปจนถึงการใช้ในพื้นที่อุตสาหกรรมหนักจะถือว่าเป็นหมวดหมู่แยกต่างหากของผลิตภัณฑ์เหล็กไวรเมชและมีให้เลือกหลายขนาดและคุณภาพประเภทผลิตภัณฑ์มีสองประเภทพื้นฐาน ได้แก่ สังกะสีก่อนเชื่อมเหล็กไวรเมช และสังกะสีหลัง

การเชื่อม (GAW)ชุบสังกะสีก่อนเชื่อมเหล็กไวรเมชในตะแกรงเหล็กไวรเมชชนิดนี้ลวดที่ใช้ในกระบวนการผลิตจะชุบสังกะสีก่อนเชื่อมข้อต่อ ในลักษณะนี้จะมองเห็นวัสดุเชื่อมเหนือสายเหล็ก โดยทั่วไปวิธีนี้จะคุ้มค่ากว่าและเสียค่าใช้จ่ายให้กับลูกค้าน้อยลงสังกะสีหลังการเชื่อม (GBW)ในกระบวนการนี้เหล็กไวรเมชทั้งหมดเหล็กไวรเมชพร้อมการเชื่อมจะถูกแช่ในถังชุบสังกะสีตามระยะเวลาที่กำหนด ที่นี่ตาข่ายทั้งหมดพร้อมกับโลหะเชื่อมถูกเคลือบด้วยชั้นป้องกัน

การป้องกันเพิ่มเติมของกระบวนการชุบสังกะสีช่วยให้สามารถใช้ตาข่าย

กระบวนการนี้เข้มงวดกว่าและมีค่าใช้จ่ายสูงกว่า แต่ผลิตภัณฑ์เหล็กไวรเมชสามารถทนต่อแรงภายนอกและการกัดกร่อนได้ดีกว่า นอกจากนี้ตาข่ายลวดที่มีรูขนาดเล็กก็ไม่เหมาะสำหรับกระบวนการนี้เนื่องจากรูอาจอุดตันด้วยสารประกอบกัลวาไนซ์การใช้งานการป้องกันเพิ่มเติมของกระบวนการเหล็กไวรเมชชุบสังกะสีช่วยให้สามารถใช้ตาข่ายในการใช้งานที่หลากหลายนอกเหนือจากเปลือกรั้ว สิ่งที่สำคัญบางอย่างจะกล่าวถึงด้านล่างยามนิรภัยหน้าต่างมีการใช้กันอย่างแพร่หลายเพื่อเป็นกำแพง

กั้นหน้าต่างในที่อยู่อาศัย สิ่งเหล่านี้มีไว้สำหรับหยุดแมลงและเหล็กไวรเมชองค์ประกอบที่ไม่พึงปรารถนาอื่น ๆ ไม่ให้เข้ามาในห้อง ตาข่ายลวดเหล่านี้มีช่องเปิดซึ่งมีขนาดเล็กกว่าขนาดของแมลงทำให้เกิดการอุดตันของการเข้าออก เหล็กไวรเมชนอกจากนี้ความสวยงามของห้องยังไม่ถูกรบกวนเนื่องจากสีของหน้าจอสามารถทาสีใหม่ได้ตามสีของห้องด้วยโครงการก่อสร้าง

การมีส่วนร่วมในการก่อตัวของหินหรือสิ่งกีดขวาง สิ่งเหล่านี้อาจใช้เพื่อชะลอ

ตาข่ายลวดที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางละเอียดเป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมการก่อสร้าง หน้าจอสังกะสีที่แข็งแรงและทนทานเหล่านี้ใช้เป็นโครงเหล็กไวรเมชยึดสำหรับตั้งส่วนผสมคอนกรีตทั้งในตำแหน่งแนวตั้งและแนวนอน ตะแกรงเหล็กไวร์เมชในหลาย ๆ กรณีตาข่ายเหล่านี้จะถูกทิ้งให้หลอมรวมกับคอนกรีตเพื่อความแข็งแรงเป็นพิเศษ นี่เป็นตัวอย่างหนึ่งของการใช้งานอื่น ๆ ของหน้าจอลวดสังกะสีในการสร้างโครงการเหล็กไวรเมชการขึ้นรูปหินเทียมการประยุกต์ใช้ลวดตาข่ายสังกะสี

เหล็กไวรเมชที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งคือการมีส่วนร่วมในการก่อตัวของหินหรือสิ่งกีดขวาง สิ่งเหล่านี้อาจใช้เพื่อชะลอกระบวนการกัดเซาะที่ดินตามธรรมชาตินอกเหนือจากแม่น้ำหรือทะเล ใช้ตาข่ายลวดที่แข็งแรงและได้รับการดูแลเป็นพิเศษเพื่อจุดประสงค์นี้ พวกเขาหุ้มบล็อกคอนกรีตไว้ด้านในเพื่อดูดซับแรงของน้ำซึ่งจะชะลอกระบวนการกัดเซาะ

Comments are closed.

Post Navigation