QR Code ย่อมากจาก Quick Response Code สามารถเก็บข้อมูลได้ทั้งตัวอักษร ตัวเลข และ Binary ปัจจุบันสามารถใช้งาน QR Code ได้หลากหลายรูปแบบ จากเดิมที่ต้องพิมพ์ข้อมูลก็เปลี่ยนมาเป็นการถ่ายภาพ QR Code

แคปชั่นอ่อยและการเชื่อในความหวังความสุขและความอดทน

 

มีอะไรมากกว่าที่จะรักในแบบของคุณเองและเมื่อเราคิดถึงความรักในรูปแบบเหล่านั้นเมื่อเราอ่านคำเหล่านั้นและพูดออกมาเราก็รับรู้ถึงความโง่เขลาของการคิดว่าความรักกับคู่ชีวิตเป็นอะไรก็ได้แคปชั่นอ่อยเกี่ยวกับตัวเราเองทั้งหมดแน่นอนว่าความรักมีเหตุผลเมื่อคู่ของเราคิดแบบเดียวกันแคปชั่นอ่อยความรักไม่เกี่ยวกับพวกเขาเช่นกัน ไม่ใช่จากมุมมองส่วนตัวของพวกเขาความรักเป็นเรื่องของอีกฝ่ายโดยสิ้นเชิง นั่นคือความสมบูรณ์แบบของความรักที่เราต้องดิ้นรน

เพื่อให้บรรลุความรักมีอุดมคติของการเอาชนะ ของการก้าวข้ามเพราะทำได้ความรักแคปชั่นอ่อยเป็นของขวัญที่ต้องมอบให้ เป็นของขวัญที่ต้องได้รับจึงจะมีผลความรักเป็นของขวัญที่มอบให้ต่อไปเพราะธรรมชาติของความรักคือการเสียสละและสร้างแรงบันดาลใจ ความรักพบหนทางที่จะรักแคปชั่นอ่อยปฏิเสธที่จะยอมรับว่าความรักเป็นสิ่งที่สูญเปล่า

กับความรักเท่าที่โลกจะกังวล แต่ในห้วงแห่งกาลเวลาชั่วนิรันดร์นั้นไม่มี

การเชื่อในความรักคือการเชื่อในความหวังความสุขและความอดทน ความแข็งแกร่งและความเมตตาและความสามารถในการเอาชนะความเลวร้ายของอัตราต่อรองความรักแคปชั่นอ่อยเป็นวิถีทางของโลกที่ยอมจำนนต่อใครหรือสิ่งอื่นใดนอกจากพระเจ้าพระเยซูคริสต์ตอนนี้เวลาจารึกใต้นาฬิกาขนาดใหญ่ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกคือคำจารึกที่ดังก้องไม่มีนาทีที่ผ่านไปไม่หวนกลับมาอีกแล้วจงระวังและดูว่าคุณไม่มีอะไรทำไปเปล่า ๆ เวลาไม่มีลูกหนี้

ของใครแคปชั่นอ่อยเป็นร่างนิรันดร์ที่มีอาณัตินิรันดร์ เพื่อนำเสนออุบัติการณ์ของการดำรงอยู่ตลอดไปซึ่งแคปชั่นอ่อยสามารถวิ่งไปข้างหน้าไปยังโลกที่สิ้นหวังที่เจริญรุ่งเรืองและอยู่รอดได้ทันเวลาเท่านั้นเวลาเป็นกลียุค มันยิ่งใหญ่พอ ๆแคปชั่นอ่อยกับความรักเท่าที่โลกจะกังวล แต่ในห้วงแห่งกาลเวลาชั่วนิรันดร์นั้นไม่มีความเกี่ยวข้องใด ๆ แต่แทบไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าเวลาที่นี่บนโลกในร่างกายดังนั้นตอนนี้เรามารวมกันความรักและเวลา

จุดสำคัญตามคำเรียกร้องแห่งความรักในสมัยโบราณนั้นเป็นขยะนิรันดร์

คุณมีเวลามากกว่าที่จะรักหรือไม่รัก คุณสามารถรักในเวลาที่คุณมีเท่านั้น “หนึ่งนาทีที่ผ่านไป สิ่งที่ทำไป แคปชั่นอ่อยเปล่าประโยชน์” ที่ซึ่งเราพลาดจุดสำคัญตามคำเรียกร้องแห่งความรักในสมัยโบราณนั้นเป็นขยะนิรันดร์เสียงสะท้อนที่น่าเบื่อหน่ายของความว่างเปล่าในนิรันดร์เรามีเวลาและเรามีแรงจูงใจที่จะรัก เราไม่มีอะไรอีกแล้ว แคปชั่นอ่อยพระเจ้าให้ทั้งสองอย่างที่พระเจ้าพรากทั้งสองไป สาธุการแด่พระนามของพระเจ้าเมื่อเรารับใช้ปลายทั้งสองด้านความรักด้วยเจตนาและเวลามีผลเวลาขาดตลาดความรักคือเป้าหมายสูงสุด จุดมุ่งหมายของชีวิตคือการมีความรักในขณะที่เรามีเวลา

Comments are closed.

Post Navigation