QR Code ย่อมากจาก Quick Response Code สามารถเก็บข้อมูลได้ทั้งตัวอักษร ตัวเลข และ Binary ปัจจุบันสามารถใช้งาน QR Code ได้หลากหลายรูปแบบ จากเดิมที่ต้องพิมพ์ข้อมูลก็เปลี่ยนมาเป็นการถ่ายภาพ QR Code

นำเข้าสินค้าจากจีนเพื่อการเติบโตของอุตสาหกรรมของคุณ

การติดตามความคืบหน้าในการผลิตอย่างต่อเนื่องเป็นงานติดตามที่สำคัญและจำเป็น นำเข้าสินค้าจากจีนสมมติว่าทุกอย่างเป็นไปตามกำหนดเวลาถ้าคุณไม่ได้ยินอย่างอื่นมีความเสี่ยงมากเกินไปสิ่งที่สามารถผิดพลาดอะไรก็ตามที่ยังคงผิดพลาดได้ด้วยเหตุผลหลายประการ เครื่องมืออาจเสียหายได้และโรงงานต้องหยุดการผลิตจนกว่าจะได้รับการซ่อมแซม นำเข้าสินค้าจากจีนโรงงานไม่อยากอายที่จะแจ้งข่าวร้ายและอาจไม่แจ้งให้คุณทราบถึงความล่าช้า

พวกเขามักมีความหวังไร้เดียงสาที่จะแก้ไขปัญหาโดยไม่ต้องบอกคุณเกี่ยวกับปัญหาเหล่านั้นนำเข้าสินค้าจากจีน เป็นการพนันที่มักจะล้มเหลวและคุณในฐานะผู้นำเข้าต้องทนทุกข์กับผลที่ตามมาไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเป็นความคิดที่ดีที่จะขอให้โรงงานรายงานสถานะเป็นรายวันหากจำเป็น นำเข้าสินค้าจากจีนขอให้พวกเขาแจ้งให้คุณทราบทันทีเกี่ยวกับปัญหาการผลิตที่จะเกิดขึ้นหากเกิดปัญหาขึ้น ให้สอบถามวันที่โดยประมาณที่โรงงานจะแก้ไข หากความล่าช้านั้นยาวนาน

สิ่งนี้อาจส่งผลเสียต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์และทำให้เกิดความกังวล

ให้กลับมาตรวจสอบกับพวกเขาอย่างสม่ำเสมอ และให้พวกเขายืนยันเมื่อปัญหาได้รับการแก้ไข หลังจากแก้ไขปัญหาแล้ว ให้โรงงานยืนยันวันที่ผลิตเสร็จสิ้น หากไม่สามารถทำได้ ให้ระบุวันที่ใหม่ข้อจำกัดด้านความจุนำเข้าสินค้าจากจีนโรงงานอาจมีการควบคุมข้อจำกัดด้านกำลังการผลิตบางอย่างอย่างจำกัดนำเข้าสินค้าจากจีนซึ่งรวมถึงจำนวนสายการผลิตที่มีอยู่จำนวนพนักงานฝึกหัดความสามารถในการฉีดของเครื่องฉีดของตนเองหรือจากคู่ค้าภายนอกมีไฟฟ้าเพียงพอส่วนประกอบตรงเวลาและการจัดหาวัตถุดิบข้อกำหนดทางกฎหมาย เช่น อนุญาตให้ทำงานล่วงเวลาได้สภาพอากาศเช่นพายุไต้ฝุ่น

ที่รุนแรงสามารถขัดขวางการผลิตได้ข้อจำกัดบางประการสามารถเอาชนะได้ด้วยการจ้างช่วงการผลิตบางส่วนไปยังโรงงานอื่นในบริเวณใกล้เคียง น่าเสียดายที่สิ่งนี้นำเข้าสินค้าจากจีนอาจส่งผลเสียต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์และทำให้เกิดความกังวลเรื่องความรับผิดผู้นำเข้าจำนวนมากไม่ทราบว่ารัฐบาลจีนได้กำหนดข้อจำกัดในการใช้พลังงานไฟฟ้าเพื่อการผลิต นำเข้าสินค้าจากจีนในหลายเมือง โรงงานจะไม่มีไฟฟ้าใช้ 1 หรือ 2 วันต่อสัปดาห์ แน่นอนว่าไฟฟ้าไม่ได้ถูกตัดขาดโดยสมบูรณ์

โดยเฉพาะในจังหวัดทางตอนใต้ของจีน คุณอาจแปลกใจกับความจริง

แต่จะมีบทลงโทษที่รุนแรงหากโรงงานถูกจับได้ว่าไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของรัฐบาล โรงงานหลายแห่งได้ซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้าใช้น้ำมันดีเซลและทุกคนรู้ว่าราคานี้แพงแค่ไหนเมื่อเร็ว ๆ นี้ โรงงานบางแห่งไม่ต้องการรับภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม นำเข้าสินค้าจากจีนจึงหยุดการผลิตในช่วงที่ไฟฟ้าดับ หากไม่มีการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง คุณอาจไม่รู้เรื่องนี้การเติบโตของอุตสาหกรรมในภาคเหนือโรงงานที่สำคัญอีกแห่งคือการขาดแคลนแรงงาน

โดยเฉพาะในจังหวัดทางตอนใต้ของจีน คุณอาจแปลกใจกับความจริงที่ว่าจีนซึ่งเป็นประเทศที่มีประชากร 1.3 พันล้านคนไม่สามารถจัดหาคนงานเพียงพอสำหรับโรงงานทั้งหมดได้ นําเข้าสินค้าจากจีน ถูกกฎหมายอย่างไรก็ตามมันเป็นความจริง โรงงานต้องการคนงานที่ได้รับการฝึกอบรมและต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการเปลี่ยนคนหนุ่มสาวที่ว่างงานจากพื้นที่ชนบทให้กลายเป็นคนงานในโรงงานที่มีทักษะนำเข้าสินค้าจากจีนผลที่ได้คือพนักงานที่ผ่านการฝึกอบรมขาดแคลน

 

Comments are closed.

Post Navigation