QR Code ย่อมากจาก Quick Response Code สามารถเก็บข้อมูลได้ทั้งตัวอักษร ตัวเลข และ Binary ปัจจุบันสามารถใช้งาน QR Code ได้หลากหลายรูปแบบ จากเดิมที่ต้องพิมพ์ข้อมูลก็เปลี่ยนมาเป็นการถ่ายภาพ QR Code

การทำความสะอาดล้างถังน้ำมันอุตสาหกรรม

การทำความสะอาดถังอุตสาหกรรมและการทำความสะอาดภาชนะได้พัฒนาขึ้นเพื่อทำความสะอาดล้างถังน้ำมันและภาชนะในลักษณะที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ วิธีดั้งเดิมในการทำงานเหล่านี้คือการใช้กำลังคน สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับคนงานที่เข้ามาในพื้นที่คอนเทนเนอร์และดำเนินการทำความสะอาดร่างกาย สิ่งนี้มีอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้มากสำหรับกำลังงานรวมทั้งการใช้เวลาหลายชั่วโมงในการทำงานให้เสร็จ

ตัวเลือกที่แนะนำสำหรับการล้างถังน้ำมัน

พื้นที่คอนเทนเนอร์คือระบบอัตโนมัติที่ไม่เกี่ยวข้องกับบุคคลโดยตรง มีการพัฒนาวิธีการต่างๆ ที่ใช้เทคโนโลยีที่หลากหลาย ซึ่งขณะนี้สามารถจัดการทำความสะอาดโดยตรงโดยบุคลากรให้เหลือน้อยที่สุด ซึ่งจะเป็นการปรับปรุงความปลอดภัย เทคโนโลยีการทำความสะอาดถังอุตสาหกรรมที่พัฒนาขึ้น ได้แก่ ระบบถ่ายเทสูญญากาศ หัวทำความสะอาดล้างถังน้ำมัน และโซลูชันการสูบน้ำจำนวนหนึ่ง ระบบถ่ายเทสูญญากาศเกี่ยวข้องกับการดูดวัสดุจากระยะไกลผ่านระบบการกรองไปยังส่วนการกำจัด มีลักษณะเหมือนเครื่องดูดฝุ่นขนาดยักษ์

ใช้งานได้จริงบนหลักการที่คล้ายคลึงกันในวงกว้าง แต่สามารถรับมือกับวัสดุที่ยาก เช่น ตะกอน ทราย หิน ผง และของเหลวหัวทำความสะอาดถังน้ำขับเคลื่อนด้วยแรงดันน้ำ เครื่องฉีดน้ำที่มีขนาดกะทัดรัดและเข้มข้นสามารถขจัดคราบสกปรกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ล้างถังน้ำมัน ราคาในพื้นที่ปิดซึ่งอาจเป็นเรื่องยากหรือเป็นอันตรายสำหรับผู้ชายที่จะเข้าไป หัวอาจหมุนได้เพื่อให้เข้าถึงได้ทุกซอกทุกมุม พวกเขายังถูกควบคุมจากระยะไกลและสามารถผลิตได้ในฐานะหัวหน้าผู้เชี่ยวชาญที่สามารถรับมือกับจุดเข้าของรถถังที่ยากลำบาก

ระบบสูบน้ำอาจเป็นเครื่องจักรประเภทที่ง่าย

ตรงไปตรงมาที่สุดที่เกี่ยวข้องกับการล้างถังน้ำมันอุตสาหกรรม สามารถป้อนปั๊มเข้าไปในช่องว่างของภาชนะ จากนั้นน้ำหรือของเหลวในภาชนะก็สามารถสูบออกมาได้ มักใช้ก่อนทำความสะอาด หรือแม้แต่หลังจากทำความสะอาดด้วยหัวทำความสะอาดถัง เป็นไปไม่ได้เลยที่จะขจัดความจำเป็นในการแทรกแซงของมนุษย์โดยตรงในการทำความสะอาดพื้นที่จำกัด แม้ว่าระบบอัตโนมัติจะถูกนำมาใช้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ แต่ก็มักจะมีจุดที่จำเป็นต้องขจัดคราบสกปรกออก ในกรณีเช่นนี้ ผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการฝึกอบรมจะต้องเข้าไปในพื้นที่อับอากาศเพื่อดำเนินการล้างถังน้ำมัน

ใช้ขั้นตอนที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ทีมงานที่ปฏิบัติงานในการทำความสะอาดพื้นที่อับอากาศได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดี บุคคลหรือผู้ที่ล้างถังน้ำมันและผู้ที่ให้การสนับสนุนจากภายนอกต่างก็จำเป็นต้องรู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่ พวกเขาจำเป็นต้องเข้าใจขั้นตอนความปลอดภัยและขอบเขตการทำงานที่ปลอดภัย

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://qualitechplc.com/service-category.php?id=fbea31c7083ef34d19f4b946b94b60560c709e34

Comments are closed.

Post Navigation